โทรศัพท์ 043-333-555-62 , 083-6667788

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน บริการด้วยคุณภาพ

สมัครงาน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์รับสมัครงาน

นักรังสีเทคนิค (เพศหญิง)
-ป.ตรี สาขารังสีเทคนิค มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมัครได้ที่ รพ.ราชพฤกษ์ 150/18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-333555-62 ต่อ 4466,4429 สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
เอกสารรับสมัครงาน สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาใบประกอบโรคศิลป์(เภสัชกร,นักรังสี) /
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

***************************************************************************

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รพ.ราชพฤกษ์

  • โทร. 043-333555-62 ต่อ 4466,4429
© โรงพยาบาลราชพฤกษ์, Web Hosting By SmileHost.Asia all rights reserved.
go to top