โทรศัพท์ 043-333-555-62 , 083-6667788

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน บริการด้วยคุณภาพ

สมัครงาน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์รับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท   ( อัตราเงินเดือน 28,000 – 40,000 บาท )

  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ
  • ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมาย หรือจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.พนักงานบุคคล

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

–  มีประสบการณ์งานด้านบุคคล อย่างน้อย 1 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

*******************************************************************

ด่วน ”””  แพทย์ประจำ  1  อัตรา
-สาขา อายุรกรรม  หรือ สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สนใจ สอบถาม เลขาแพทย์  โทร.086-4553203

เภสัชกร    2 อัตรา

– ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 5-6 ปี ด้าน Clinical Pharmacy

–  มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี

– อายุไม่เกิน 35 ปี

พนักงานแคชเชียร์   2  อัตรา

– วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงินและบัญชี

–  มีประสบการณ์ด้านการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี

–  อายุไม่เกิน 35 ปี

–  สามารถขึ้นเวรได้

พนักงานซ่อมบำรุง     1   อัตรา

– ปวส. ขึ้นไป  สาขาช่างไฟฟ้า ช่างแอร์

-มีความรู้ระบบงานไฟฟ้า ซ่อมติดตั้ง และบำรุงรักษาแอร์ได้

-อายุไม่เกิน 35 ปี

– สามารถขึ้นเวรได้

 ผู้จัดการแผนกพัฒนาคุณภาพ  1  อัตรา        

– วุฒิปริญญาตรี  สาขา พยาบาลศาสตร์ เป็นต้นไป

– มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี

– มีใจรักในการพัฒนาคุณภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงาน ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ในการทำงาน ในงานพัฒนาคุณภาพในระบบมาตรฐาน JCI

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

****************************************************************************************

ผู้จัดการแผนกบัญชี  1  อัตรา

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

– มีประสบการณ์บัญชีตลาดทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี

– ถ้าเคยตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักบัญชีอาวุโส  1  อัตรา

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

– มีประสบการณ์บัญชีตลาดทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี

– ถ้าเคยตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี  1  อัตรา

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

– มีประสบการณ์บัญชีไม่ต่ำกว่า 1 ปี

– ถ้ามีประสบการณ์บัญชีตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*************************************************************************************

 สมัครได้ที่ รพ.ราชพฤกษ์ โทร.043-333555-62 ต่อ 4466, 4429 (บุคคล)

หรือส่งเอกสารการสมัคร(ล่วงหน้า)ผ่านทาง E-mail: rachapreuk@hotmail.com

 เอกสารรับสมัครงาน    * สำเนาวุฒิการศึกษา          * สำเนาบัตรประชาชน

* ใบประกอบวิชาชีพ    * สำเนาทะเบียนบ้าน

*รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

© โรงพยาบาลราชพฤกษ์, Web Hosting By SmileHost.Asia all rights reserved.
go to top