โทรศัพท์ 043-333-555-62 , 083-6667788

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน บริการด้วยคุณภาพ

สมัครงาน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์รับสมัครงาน

ด่วน ”””  แพทย์ประจำ  1  อัตรา
-สาขา อายุรกรรม  หรือ สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สนใจ สอบถาม เลขาแพทย์  โทร.086-4553203

*******************************************************************

 ตำแหน่ง  พนักงานพัฒนาคุณภาพ    จำนวน    1  อัตรา

คุณสมบัติ

  1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  2. มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office / excel /SPSS ได้ดี
  4. มีความกระตือรือร้น Active   มีปฏิภาณไหวพริบ ชอบการทำงานในเชิงรุก
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานได้ดี

พนักงานบัญชี
-ป.ตรี สาขาการบัญชี อายุไม่เกิน 30 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี

สมัครได้ที่ รพ.ราชพฤกษ์ 150/18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-333555-62 ต่อ 4466,4429 สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
เอกสารรับสมัครงาน สำเนาวุฒิการศึกษา / สำเนาใบประกอบโรคศิลป์(เภสัชกร,นักรังสี) /
สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน / รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

***************************************************************************

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รพ.ราชพฤกษ์

  • โทร. 043-333555-62 ต่อ 4466,4429
© โรงพยาบาลราชพฤกษ์, Web Hosting By SmileHost.Asia all rights reserved.
go to top